BİLİMSEL PROGRAM

 

 

7. BOZYAKA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
22 KASIM 2019 - CUMA
13.15 - 13:30 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Oktay Bilgir  - Sempozyum Başkanı
13:30 - 15:00 Trombotik Mikroanjiopatiler ve ITP
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Bilgir
13:30 - 14:15 Trombotik Mikroanjipatilere Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya 
14:15 - 15:00 İmmun Trombositopeniye Genel Yaklaşım
Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:45 Kronik Lösemiler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Ayyıldız 
15:15 - 16:00 Kr. Myelositer Lösemi ve Tedavisi
Uz. Dr. Demet Çekdemir
16:00 - 16:45 Kr. Lenfositer Lösemi
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem İzmir Güner
16:45 - 18:15 KİT Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçkin Çağırgan
16:45 - 17:30 OKİT Hazırlayıcı Rejimler, Endikasyonları, Komplikasyonları
Doç. Dr. Füsun Gediz
17:30 - 18:15 AKİT Hazırlayıcı Rejimler, Endikasyonları, Komplikasyonları
Uz. Dr. Selda Kahraman
23 KASIM 2019 - CUMARTESİ
09:00 - 10:30 AML
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ 
09:00 - 10:30 AML Tanı, Tedavi ve Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Şehmus Ertop
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:15 ALL
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Tombuloğlu
10:45 - 11:30 ALL’de Tanı ve Tedaviye Yaklaşım
Doç. Dr. M. Sinan Dal 
11:30 - 12:15 Relaps ve Refrakter ALL, Yeni Yaklaşımlar
Uz. Dr. Demet Çekdemir
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 M.Myeloma
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü
13:30 - 14:15 M.Myeloma Tanı ve Tedaviye Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Zahit Bolaman
14:15 - 15:00 M.Myelomada Yeni Yaklaşımlar
Doç. Dr. Itır Şirinoğlu
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:45 MPN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar
15:15 - 15:45 Myelofibrozis
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Akgün Çağlıyan 
15:45 - 16:15 Esansiyel Trombositoz
Uz. Dr. Püsem Patır
16:15 - 16:45 P.Vera
Doç. Dr. Sibel Hacıoğlu
16:45 - 17:00 Kahve Molası
17:00-17:45 Akılcı İlaç ve Hematolojide SUT
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taşkın Altay
17:00-17:45 Doç. Dr. İsmail Yılmaz
 
17:45 - 19:00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Biberoğlu
24 KASIM 2019 - PAZAR
09:00 - 10:15 MDS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Aydoğdu
09:00 - 09:45 MDS Tanı ve Tedaviye Genel Yaklaşım
Doç. Dr. Cengiz Ceylan
09:45 - 10:30 Demir Şelasyonu
Doç. Dr. Mesut Ayer
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:15 Lenfomalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Ünal
10:45 - 11:30 Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedaviye Yaklaşım
Doç. Dr. Hilmi Doğu
11:30 - 12:15 Non-Hodgkin Lenfomalar Tanı ve Tedavi
Doç. Dr. Selami Koçak Toprak 
12:15 - 12:30 Dilek ve Temenniler ile Sempozyum Kapanış